Optymalizacja zakupów 
Aktualności  »
Co robimy.

Usłygi doradcze   »
Doradztwo strategiczne
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszej firm. GO-CTR Consulting prezentuje szeroki wachlarz usług z dziedzin takich jak optymalizacja zakupów, audyty kontraktów, dostawców oraz wsparcie w zarządzaniu projektami. Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem, co pozwoli nawiązać nam długotrwałą i owocną współpracę.
Szkolenia   »
Zadbaj o swoje kwalifikacje
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nasza ofertą szkoleń otwartych oraz zamkniętych. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza praktyczna oraz teoretyczna pozowali Państwu udoskonalić struktury w firmach oraz otworzy drogę do kolejnych sukcesów.
Praca   »
Szukaj z nami
Jeśli szukasz pracy lub firma, którą reprezentujesz chce zatrudnić w niedalekiej przyszłości wykwalifikowanego specjalistę zapraszamy do zapoznania się z naszymi ogłoszeniami oraz ofertą dotyczącą usług rekrutacyjnych.
Artykuły  »
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analiz 
Optymalizacja zakupów:
Doradztwo strategiczne :Czy w Twojej firmie zadano sobie już pytanie, co można zrobić w celu zmniejszenia strat spowodowanych spowolnieniem gospodarczym? Czy zadano sobie pytanie, w jaki sposób zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku?

Co nazywamy optymalizacją zakupów:

Optymalizacją zakupów określamy opracowanie oraz wdrożenie zmian np. procesów, praktyk zakupowych obejmującą wszystkie działy firmy uczestniczące w procesie zakupu. Głównym założeniem optymalizacji jest wzrost konkurencyjności firmy przez obniżenie kosztów pozyskania produktów i usług, wypracowanie klarownych procesów oraz wdrożenie najlepszych praktyk zakupowych dla danego podmiotu.

Jak GO-CTR Consulting może pomóc Ci w poprawie efektywności zakupów:

PRZYKŁAD PROGRAMU

Ocena funkcjonowania zakupów:

    optymalizacja zakupów, poprawa zakupów, audyt procesów zakupowych, projektowanie procesów zakupowych, doradztwo zakupy Przegląd organizacji, procesów, praktyk biznesowych, kontraktów oraz systemów   wspierających procesy w zakupach;
    optymalizacja zakupów, analliza kosztów, optymalizacja kosztów zakupów, wzrost ebit, redukcja kosztów Wstępna analiza wydatków zakupowych;
    optymalizacja zakupów, praktyki zakupowe, najleprze praktyki w zakupach, procedury zakupowe, scm Porównanie stosowanych praktyk z najlepszymi praktykami dla danej kategorii.
    optymalizacja zakupów, ocena efektywności, ocena pracowników w dziale zakupów Assessment pracowników w dziale zakupów (ocena).

Wypracowanie strategii optymalizacji:

    analiza zakupów, projektowanie procesów zakupowych, optymalizacja zakupów Analiza potencjalnych modeli organizacyjnych oraz strategii zarządzania zakupami;
    strategia zakupowa, procesy zakupowe, procedury zakupowe, zakupy strategiczne Określenie rozwiązania z uwzględnieniem strategii, charakterystyki organizacji,   procesów, technologii;
    kategorie w zakupach, optymalizacja kosztów, optymalziacja zakupów, Opracowanie profili kategorii oraz stworzenie strategii zarządzania kategoriami;
    analiza rynku zakupów, analiza zaopatrzenia, analiza kategorii zakupowych Przeprowadzenie analizy rynku zaopatrzenia wg kategorii lub wskazanych grup   materiałowych;
    szczegółowa analiza wydatków, optymalizacja zakupów Szczegółowa analiza wydatków w każdej kategorii z uwzględnieniem klienta   wewnętrznego (analiza ABC XYZ), analiza historii zakupów (opcjonalnie audyt FV);
    baza dostawców, podzial na kategorie w zakupach Projekt bazy dostawców z uwzględnieniem podziału na kategorie;
    ocena dostawców, scoring, audyty dostawcow, standardy w zakupach Stworzenie wskaźników oceny dostawców;
    efektywność zakupów, ocena zakupów, optymalizacja Stworzenie wskaźników oceny efektywności działu zakupów;
    planowanie strategiczne w zakupach, efektywność zakupów, ocena zakupów, optymalizacja Planowanie działań strategicznych w poszczególnych kategoriach.

Wdrożenie strategii zakupowych:

    wdrożenie strategi zakupowej, wdrazanie strategii Wdrożenie opracowanej strategii zakupowej;
    kontrola zakupów, procesy zakupowe, procedury zakupowe Kontrola efektywności działu zakupów;
    szkolenia zakupy, zakupy szkolenia, negocjacje, zaopatrzenie, procurement, sourcing, purchasing Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za proces zaopatrzenia;
    usługi rekrutacyjne zakupy, outsourcing zakupy, praca zakupy Rekrutacja pracowników w obszarze zakupów.

Wsparcie systemowe:

    systemy informatyczne do zakupów, systemy zakupowe, aplikacje do zakupów, programy dla kupców, e-aukcje, eaukcje Analiza wymagań w zakresie zmian systemowych;
    projektowanie aplikacji, produkcja oprogramowania da dla zakupów, scm eprocurement,e-procurement Opracowanie procesów na potrzeby zmian systemowych;
    zarządzanie projektami w zakupach, zarzązanie projektem, wdrożenia systemów w zakupach Nadzór projektowy w imieniu klienta nad wdrożeniem zmian;


NASZ SERWIS ODWIEDZIŁO JUŻ 181716 OSÓB